VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní poznámka

ADRIA RIVA d.o.o. je cestovní kancelář se sídlem v Promajně, a zabývá se prostřednictvím a vykonáváním rezervací za majitele a tímto způsobem poskytuje ubytovací služby pro hosty.

1.Přihlášení a uzavíraní smluv

Host může rezervace ubytování, které poskytuje ADRIA RIVA d.o.o., provést telefonicky nebo prostřednictvím webové stránky cestovní kanceláře ADRIA RIVA d.o.o. Při rezervaci ubytování, host v plném rozsahu přijímá tyto podmínky rezervace, které předtím pečlivě prozkoumal. ADRIA RIVA d.o.o. hostu přes e-mail doručuje nabídku vykonané rezervace. Při rezervaci a s účelem potvrzení rezervace vybraného ubytování, host platí 30% z ceny (záloha), pokud není v nabídce uvedeno jinak. Rozdíl do plné ceny podle nabídky se platí nejpozději 30 dní před začátkem ubytování, pokud není v nabídce jinak uvedeno.

2.Ceny a slevy

Cena ubytování zahrnuje (pokud není uvedeno jinak): ubytování, ložní prádlo, závěrečný úklid, parkovací místo, využití kompletního obsahu v objektu, vodu, elektřinu, plyn, klimatizace, daň.
V ceně ubytování nejsou zahrnuty: pobytová taxa, pojištění a registrace, uvedené je host povinen zaplatit na místě.

Za pobyt kratší než 3 dny se cena zvyšuje o 30-40% v závislosti na ubytovacím zařízení.
Možné slevy jsou uvedeny ve zvláštní nabídce, která je hostovi doručena po provedení rezervace.

3.Kategorizace a seznam služeb

Nabízené ubytovací jednotky na webových stránkách ADRIA RIVA d.o.o jsou popsány podle oficiální kategorizace příslušné instituce. Stravování, standard ubytování a další služby se liší dle míst v kterých se ubytovací jednotka nachází, a nejsou srovnatelné.
Hostovi se ubytování v ubytovacích jednotkách (Check in) poskytuje od 14:00, a v den odjezdu ubytovácí jednotku lze opustit do 10:00. Příjezd po 18:00 je nutně předem oznámit, pokud není uvedeno jinak. Ubytování domacích zvířat je závislé na povolení ubytovací jednotky a musí být dohodnuté předem, možný je příplatek na místě.

Host je umístěn v čisté a úhledně uspořádané ubytovací jednotce, kterou opustí s návratem klíče, po kontrole zaměstnance ADRIA RIVA d.o.o., že je ubytovací jednotka bez poškození.

4.Ubytování v pokojích / apartmánech

Uspořádání pokoje / apartmana určuje recepce nebo zaměstnanec ADRIA RIVA d.o.o. při ubytování hosta v místě pobýtu. Pokud host nevyjednal jednoznačně pokoj / apartmán s ADRIA RIVA d.o.o., on přijme veškerou oficiálně registrovanou ubytovací jednotku v objektu popsáném v nabídce, kterou poskytla ADRIA RIVA d.o.o.

5.Právo agentury na změnu a zrušení

 V případě jakýchkoli mimořádných okolností, které nelze vyhnout ani odvrátit, a to vše během dovolené nebo před začátkem dovolené, ADRIA RIVA d.o.o. má právo zrušit nebo změnit rezervované ubytování.
ADRIA RIVA d.o.o. věnuje maximální úsilí, aby z pomocí majitele ubytovácí jednotky a se souhlasem hosta nalezla adekvátní vyměnu ubytování. Nabízené ubytování by mělo být stejné nebo více kategorií podle ceny ubytování, které host rezervoval.

6.Právo hosta na změnu a zrušení

Pokud chce host zrušit nebo změnit rezervaci, musí písemně informovat (e-mail) ADRIA RIVA d.o.o.
Pokud host zruší potvrzené ubytování, ADRIA RIVA d.o.o. z celkové částky na nabídku vypočtuje:

- do 40 dnů před začátkem užívání služby se vrátí 80% z celkové částky doručené nabídky
- 39 až 30 dní před začátkem užívání služby vrátí 50% z celkové částky doručené nabídky
- 29 až 0 dní před začátkem užívání služby, rezervujeme celou částku podle doručené nabídky

7. Povinnosti agentury a majitele

ADRIA RIVA d.o.o. je povinena pečlivě postarat se o provádění služeb, stejně jako o výběru majitelů ubytovacích jednotek s péčí dobrého obchodníka a starat se o práva a zájmy hosta v souladu s osvědčenou praxí v oblasti turistiky. Majitel ubytovací jednotky je povinen poskytnout hostovi veškeré služby, které si pronajal a z tohoto důvodu je odpovědný za neplnění pronajatých služeb. ADRIA RIVA d.o.o. a majitel ubytovací jednotky vylučují každou odpovědnost v případě změny a neprovedení služeb způsobených vyšší mocí.

8.Povinnosti hostů

Host je povinen:
- postarat se, že osobně splňuje všechny podmínky stanovené nařízeními Republiky Chorvatsko,
- dodržovat pravidla domu v ubytovacích zařízeních,

- spolupracovat s majitelem ubytovacího zařízení a s ADRIA RIVA d.o.o. v dobrých záměrech,
- plně nahradit majiteli ubytování za možné škody na ubytovací jednotce.
V případě nedodržování zavázek host nese odpovědnost a náklady spojené s tímto nezodpovědným jednáním na recepci ubytovací jednotke nebo na místě.

9.Reklamace

- Host má právo požadovat určitý poplatek za nenaplňené služby, které zaplatil, kromě last minute rezervace (rezervace v poslední minutě) a rezervace se sníženou cenou (rezervace se slevem).
- Host musí podat písemnou reklamace.

- Pokud host není spokojený se stavem ubytovací jednotky, okamžitě po příjezdu musí o tom informovat ADRIA RIVA d.o.o. nebo okamžitě podat reklamace majiteli ubytovacího zařízení. Pokud poskytovaná služba není vyhovující a reklamace je oprávněná, ADRIA RIVA d.o.o. udělá vše, aby se dostalo přijatelné řešení, tj. ADRIA RIVA d.o.o. bude v spolupráce s majitelem ubytování hledat alternativní ubytování, které nebude menší hodnoty.
- V případě, že host opustí ubytovací jednotku bez zminěného důvodu a najde jiné ubytování, a nedá příležitost majiteli, aby ve spolupráci s ADRIA RIVA d.o.o. vyřešili možné problémy, host nemá právo podat písemnou reklamace ani právo na vrácení peněz.
- Písemnou reklamace podává host do 8 dnů po návratu z cesty. Pokud host podá písemnou reklamace po tomto termínu, ADRIA RIVA d.o.o. takovou reklamace není povinná vzít v úvahu.

Kromě písemné reklamaci musí host přiložit podepsané potvrzení majitele ubytovací zařízení, z něhož je zřejmé, jaké byly problémy / situace.
- ADRIA RIVA d.o.o. se zavazuje písemně rozhodnout o této reklamaci do 14 dnů od dne příjmu reklamace, a může odložit rozhodnutí na dobu 14 dnů, aby sebrala informace. Během trvání postupa rozhodnutí, který trvá maximálně 14 nebo 28 dní po uložení reklamace, host se neodvolatelně vzdává prostředníctví jakékoliv jiné osoby, arbitráže UHPA nebo jiné institucí, jakož i poskytování informací médiím. Stejně tak v této době se host vzdává práva žalovat.

10.Soudní pravomoc

Host a ADRIA RIVA d.o.o. spory budou vyřešit dohodou. V případě soudního řízení je zmocněný soud ve Splitu.