IZJAVA O PRIVATNOSTI

Izjava o zaštiti osobnih podataka

* Slanjem upita izričito izjavljujem da sam ADRIA RIVA d.o.o. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke   te dozvoljavam da ih isti koriste u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram sa ADRIA RIVA d.o.o. .

* To uključuje i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju rezerviranog smještaja.

* Izričito dozvoljavam ADRIA RIVA d.o.o. da moje osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama.

* Suglasan/na sam da ADRIA RIVA d.o.o., u skladu s gore navedenim uvijetima, koristi/arhivira moje osobne podatke u svojoj arhivi/datoteci podataka.