OPĆI UVJETI

Opći uvjeti poslovanja

 

Uvodna napomena

ADRIA RIVA d.o.o. je turistička agencija sa sjedištem u Promajni, bavi se posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime vlasnika te na takav način pruža gostu uslugu smještaja.

1. Prijave i ugovaranje

Gost rezervaciju smještaja koje pruža ADRIA RIVA d.o.o., može izvršiti putem telefona ili preko Interneta putem web stranice ADRIA RIVA d.o.o. turističke agencije. Prilikom rezervacije smještaja, gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije koje je prethodno pažljivo proučio. ADRIA RIVA d.o.o. gostu dostavlja putem e-maila ponudu za izvršenu rezervaciju.  Prilikom rezervacije, a u svrhu potvrde rezervacije odabranog smještaja, gost prema dostavljenoj ponudi uplaćuje 30% cijene ( avans ), osim ako u ponudi nije drugačije navedeno. Razliku do pune cijene prema ponudi uplaćuje najkasnije 30 dan prije početka smještaja, osim ako u ponudi nije drugačije navedeno.

2. Cijena i popusti

Cijena smještaja uključuje ( u koliko nije drugačije navedeno): smještaj, posteljina, završno čišćenje, parkirno mjesto, korištenje kompletnog sadržaja unutar smještajnog objekta, utrošak vode, struje, plina, klimatizacija, porez.
Cijena smještaja ne uključuje: boravišna pristojba, osiguranje i registracija, navedeno gost je dužan platiti na licu mjesta.
Za boravak kraći od 3 dana, cijena se uvećava za 30-40% ovisno o smještajnom objektu. Eventualni popusti se navode u posebnoj stavci u ponudi koja se dostavlja gostu nakon izvršene rezervacije.

3. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice na Internet stranicama ADRIA RIVA d.o.o., opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije. Prehrana, standardi smještaja i ostale usluge su različiti prema mjestima u kojima se smještajna jedinica nalazi, te nisu usporedivi. Gostu se usluga smještaja u smještajnu jedinicu ( Check in ) pruža od 14:00 sati a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10:00 sati. Dolaske iza 18:00 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca ovisi o dozvoli smještajnog objekta i nužno se mora unaprijed dogovoriti, moguća je doplata na licu mjesta. Gost se smješta u čistu i uredno namještenu smještajnu jedinicu, istu napušta uz povrat ključa smještajne jedinice, nakon što zaposlenik ADRIA RIVA d.o.o. prekontrolira smještajnu jedinicu da nema oštećenja.

4. Smještaj u sobe/apartmane

Raspored sobe/apartmana određuje recepcija ili zaposlenik ADRIA RIVA d.o.o. prilikom smještaja gosta  u mjestu boravka. Ukoliko gost prethodno nije izričito ugovorio sobu/apartman sa ADRIA RIVA d.o.o., prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u prethodno dostavljenoj ponudi od strane ADRIA RIVA d.o.o. .

5. Pravo agencije na promjene i otkaz

U slučaju eventualnih izvanrednih okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti a sve to u tijeku odmora ili prije početka odmora, ADRIA RIVA d.o.o. ima pravo otkazati ili promijeniti rezervirani smještaj. ADRIA RIVA d.o.o. će uložiti maksimalni napor kako bi uz suglasnost gosta a uz pomoć vlasnika smještajnog objekta pronašla adekvatnu zamjenu smještaja. Ponuđeni smještaj bi trebao biti iste ili više kategorije po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.

6. Pravo gosta na promjene i otkaz

Ukoliko gost želi otkazati ili promijeniti rezervaciju, dužan je pismenim putem ( e-mail ) obavijestiti ADRIA RIVA d.o.o.. U koliko gost otkaže potvrđenu rezervaciju smještaja, ADRIA RIVA d.o.o. od ukupnog iznosa prema ponudi obračunava:
-          do 40 dana prije početka korištenja usluge će vratiti 80% od ukupnog iznosa prema dostavljenoj ponudi
-          39-30 dana prije početka korištenja usluge će vratiti 50% od ukupnog iznosa prema dostavljenoj ponudi
-          29-0   dana prije početka korištenja usluge zadržavamo cjelokupni iznos prema dostavljenoj ponudi

7. Obveze agencije i vlasnika

ADRIA RIVA d.o.o.  je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru vlasnika smještajnih jedinica pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Vlasnik smještajnog objekta je dužan gostu pružiti sve zakupljene usluge te iz toga razloga odgovara gostu zbog možebitnih neizvršenja zakupljenih usluga. ADRIA RIVA d.o.o. i vlasnik smještajnog objekta isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

8. Obveze gostiju

Gost je dužan:
-         
brinuti se da osobno ispuni sve uvjete predviđene propisima RH,
-          pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima,
-          surađivati i sa vlasnikom smještajnog objekta i sa ADRIA RIVA d.o.o. u dobroj namjeri,
-          nadoknaditi u cijelosti vlasniku smještajnog objekta svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici.
U slučaju ne poštivanja obveza, gost će snositi odgovornost i troškove nastale takvim neodgovornim ponašanjem na recepciji smještajnog objekta odnosno na licu mjesta.

9. Reklamacije

-          Gost ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene usluge koje je uplatio, osim za last minute
            rezervacije(rezervacije u posljednji tren) te rezervacije koje su sa sniženom cijenom (rezervacije sa popustom).
-          Gost mora priložiti pismenu reklamaciju.
-          U koliko gost nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, odmah prilikom dolaska treba izvijestiti
           ADRIA RIVA 
d.o.o., odnosno, odmah reklamacije iznijeti vlasniku smještajnog objekta. Ako pružena usluga
           vlasnika smještajne jedinice nije zadovoljavajuća, odnosno reklamacija je opravdana, ADRIA RIVA d.o.o. će
           napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje, odnosno, ADRIA RIVA d.o.o. će u suradnji sa vlasnikom
           smještajnog objekta pronaći zamjenski smještaj koji neće biti u manjoj vrijednosti.

-          U slučaju da gost bez ikakvog navedenog razloga napusti smještajnu jedinicu i pronađe neki drugi smještaj, te
            vlasniku u suradnji sa ADRIA RIVA d.o.o. ne pruži mogućnost da riješe eventualni problem, gost nema pravo
            podnositi pisanu reklamaciju niti pravo na povrat novca.

-          Pisanu reklamaciju gost je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon povratka s puta. Ukoliko gost uloži pismenu
            reklamaciju nakon tog roka, ADRIA RIVA d.o.o. takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Uz pisanu
            reklamaciju gost je dužan priložiti i potpisanu potvrdu vlasnika smještajnog objekta, iz koje se jasno može vidjeti
            do kakvih je problema/situacije došlo.

-          ADRIA RIVA d.o.o. se obvezuje donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana od dana primitka
           prigovora a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok
           postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, gost se neopozivo odriče
           posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije.
           Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu.

9. Nadležnost suda

Gost i ADRIA RIVA d.o.o. će sporove nastojati razriješiti sporazumno. U slučaju sudskog postupka, nadležan je sud u Splitu.